Regulamin

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny w domenie prowadzony jest przez firmę Natural Pet Food Polska z siedzibą we Włocławku, prowadzoną na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 8881179976, REGON 360542216.
 2. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.naturalpetfood.pl
 3. Podstawową działalnością firmy Natural Pet Food Polska jest sprzedaż karmy dla Psów w sprzedaży bezpośredniej oraz za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Podstawowe pojęcia:Kupujący może dokonywać zakupów w sklepie internetowym za pośrednictwem urządzeń posiadających dostęp do sieci Internet, skrzynki e-mail oraz aplikacji umożliwiającej wyświetlanie stron www.
  • Sprzedawca – Natural Pet Food Polska Sklep internetowy – sklep działający w domenie www.luposankarma.pl
  • Kupujący – strona dokonująca zakupu w sklepie internetowym
 5. Przedmiotem sprzedaży mogą być wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym dostępnym w domenie w momencie jego przeglądania.
 6. Wszystkie prezentowane w sklepie internetowym ceny podane są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy.
 7. Kupujący wypełniając formularz zakupu dostępny na stronie składa ofertę kupna określonego towaru prezentowanego przez Sklep.

 

§2 Składanie zamówień

 1. Zamówienia poprzez sklep internetowy można składać przez 24 godziny na dobę, poprzez wypełnienie dostępnego formularza zamówień. Ponadto zamówienia można składać za pośrednictwem adresu e-mail oraz telefonicznie pod numerem (54) 423 20 95, +48 603 595 518.
 2. Składanie zamówień odbywa się poprzez dodanie wybranego towaru do koszyka dostępnego na stronie sklepu internetowego, a następnie wypełnienie formularza, gdzie należy wskazać:Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą szczegóły zakupu.
  • Dane adresowe niezbędne do zakończenia transakcji
  • Dane dotyczące wybranej formy płatności
 3. Aby złożyć zamówienie, nie jest konieczna rejestracja w sklepie internetowym.
 4. Aby złożyć zamówienie, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 5. Anulacja lub modyfikacja zamówienia możliwa jest do momentu realizacji wysyłki. W tym celu należy niezwłocznie skontaktować się ze sklepem za pośrednictwem adresu e-mail lub telefonicznie. Powyższy punkt obowiązuje z zachowaniem prawa konsumenta do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od zakupu.
 6. W przypadku anulowania zamówienia Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu środków pieniężnych na rachunek Kupującego w terminie do 7 dni od daty zakupu.
 7. Cena dostawy zamówienia uzależniona jest od wybranej formy dostawy.
 8. Po dokonaniu wyboru formy dostawy prezentowana jest całkowita wartość zamówienia.
 9. W sklepie internetowym Natural Pet Food Polska dostępne są cztery formy płatności:
  • Przelew bankowy na rachunek sprzedawcy – realizacja zamówienia dokonywana jest po zaksięgowaniu pieniędzy na rachunku sprzedawcy
   Dane do przelewu:
   Natural Pet Food Polska Teresa Siemińska
   ul. Toruńska 148
   87-800 Włocławek
   PKO Bank Polski SA 78102051700000170201415603
  • Przelew online - podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.".
  • Gotówka przy odbiorze osobistym
  • Gotówka za pobraniem, płatność przekazywana jest Dostawcy przy dokonywaniu dostawy.

 

§3 Realizacja zamówień

 1. Realizacja transakcji następuje wyłącznie w przypadku podania w formularzu zamówienia prawdziwych danych osobowych i kontaktowych.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Kupującym, jeżeli wystąpi jakakolwiek nieścisłość w podanych w formularzu zamówienia danych, uniemożliwiająca realizację zamówienia. Jeżeli kontakt nie zostanie zrealizowany z winy Kupującego w ciągu 7 dni od daty zakupu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulacji zamówienia.
 3. Zamówienia realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.
 4. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy realizowane są w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zostało złożone zamówienie.
 5. Sprzedający realizuje zamówienia za pośrednictwem:Odbiór osobisty realizowany jest po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru.
  • kurier DHL
 6. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby realizacja nastąpiła w jak najkrótszym czasie, zazwyczaj do 2 dni roboczych. W przypadku gdy realizacja zamówienia nie będzie możliwa w tym czasie Sprzedający zastrzega sobie prawo do kontaktu z Kupującym, w celu ustalenia przybliżonego terminu dostawy.
 7. Jeżeli realizacja zamówienia nie nastąpi do 14 dni od dnia złożenia zamówienia, Kupujący może żądać zwrotu pieniędzy lub wymiany towaru na inny obecnie dostępny produkt w tej samej cenie. Kupujący może jednocześnie wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia.
 8. Jeżeli Kupujący za pośrednictwem formularza zamówienia wyrazi chęć otrzymania faktury, otrzyma ją wraz z dostarczonym towarem. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wystawiania faktury bez podpisu Kupującego.
 9. Każdorazowo Klient może sprawdzić status swojego zamówienia poprzez Kontakt telefoniczny ze Sprzedającym.
 10. Kupujący powinien sprawdzić stan dostarczonego towaru w obecności Dostawcy. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia paczki, Kupujący powinien spisać protokół w obecności Dostawcy i niezwłocznie przesłać go do sklepu. Jeżeli uszkodzenie zostanie zauważone po odjeździe kuriera, należy skontaktować się z Dostawcą, w celu ponownego przyjazdu kuriera. Brak protokołu uszkodzenia może być istotną przeszkodą do roszczenia praw od Sklepu internetowego.

 

§4 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostawy towaru, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie (wzór znajduje się na stronie Zwroty i Reklamacje). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może również zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@luposankarma.eu
 2. W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru do Sprzedawcy ponosi Klient.
 3. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy do wysokości kosztów przesyłki, w ciągu 14 dni od daty otrzymania zwrotu towaru na konto bankowe wskazane przez Klienta. Jeśli Klient zwraca jedynie część zakupionych produktów wówczas otrzymuje zwrot płatności za te produkty oraz zwrot kosztów przesyłki proporcjonalnie do wartości całego zamówienia.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

§5 Reklamacja towarów

 1. W razie jakichkolwiek niezgodności zawartości paczki ze złożonym zamówieniem, uszkodzenia produktu lub braku elementów klient może złożyć reklamację pod adresem e-mail sklep@luposankarma.eu podając dane niezbędne do identyfikacji zamówienia (np. adres dostawy, numer zamówienia, itp.) i dokładnie opisując problem.
 2. Reklamacja może być również złożona fizycznie pod adresem ul. Toruńska 148 87-800 Włocławek.
 3. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a brakujące elementy zostaną dosłane klientowi. Jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), klient może zdecydować czy Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu, zaakceptuje obniżoną cenę lub wybierze inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
 4. Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 dni.
 5. W przypadku konieczności zwrotu produktu, Klient odsyła produkt do sklepu paczką pocztową priorytetową, a Sprzedawca zwraca pełną kwotę zapłaconą za towar wraz z kosztami dostawy oraz koszt przesyłki zwrotnej reklamowanego towaru. Możliwe jest ustalenie innej dogodnej dla Klienta formy zwrotu towaru.
 6. W przypadku gdy w wyniku reklamacji następuje zwrot towaru, Sklep zwraca klientowi pełną kwotę zapłaconą za towar oraz koszt dostawy.
 7. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane kontaktowe Kupującego, aby możliwy był kontakt z Kupującym, dokładną przyczynę reklamacji oraz roszczenia Kupującego wobec Sprzedawcy.
 8. W przypadku umów zawartych z Kupującymi mającymi status konsumenta, reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową rozpatrywane są zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.
 9. W przypadku reklamacji składanych przez Kupujących niebędących konsumentami stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty związane z reklamacją będzie pokrywał Kupujący niebędący konsumentem.
 10. Uprawnienia Konsumenta wynikające z niezgodności Towaru z umową lub Kupującego niebędącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym.

 

§6 Rejestracja i ochrona danych osobowych

 1. Kupujący wypełniając formularz zamówienia zobowiązany jest do podania danych tożsamych ze stanem faktycznym.
 2. Kupujący wypełniając formularz zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Sprzedającego w celu realizacji zamówienia oraz na dodanie danych do bazy Sprzedającego, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Podczas składania zamówienia Kupujący ma prawo do wyrażenia zgodny na wykorzystanie jego danych w celach marketingowych. Zgoda ta nie jest obowiązkowa.
 4. Dane Kupującego wpisane do bazy Sprzedającego nie są przekazywane podmiotom niezwiązanym z realizacją zamówienia.
 5. Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 7 ust. 2 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.

 

§7 Pliki cookies

 1. Na stronie Sklepu są wykorzystywane pliki cookies. Stosowane są one w celu zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich użytkowników przy korzystaniu ze Sklepu.

 

§8 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna z chwilą zapoznania się przez Kupujących ze zmianą. Zamówienia złożone przez Kupujących przed zmianą regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
 4. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez wiadomość e-mail.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl